Дали интелигенцијата е наследна? Еве што вели науката

Експертите за генетика истражиле дали интелигенцијата е резултат на генетско влијание или се развива и се создава од надворешни фактори, и заклучиле дека тоа е спој од генетика и влијание од околината.

0
279

Интелигенцијата е ментална карактеристика што се однесува на способноста да се учи од искуствата и да се прилагоди на менувањето на околината, и вклучува вештини за расудување, планирање и решавање на проблеми, како и можност за апстрактно размислување и разбирање на сложени идеи.

Дали постои ген на интелигенција?

Не, не постои единствен ген што ја одредува целокупната когнитивна функција. Интелигенцијата е комплексна одлика, што значи дека постојат повеќе гени кои се здружуваат за да го одредат IQ на една личност.

Иако генетиката игра голема улога во коефициентот на интелигенција на една личност, студиите покажуваат дека општата когнитивна способност е под влијание и на социоекономскиот статус и дали на некое лице му е дадена можност да го достигне својот целосен потенцијал.

Интелигенцијата е поверојатно да биде наследена од мајката

Според студиите за геномика, гените што се одговорни за развој на интелигенција се со поголема веројатност да бидат наследени од мајката отколку од таткото. Многу гени кои содржат детерминанти на интелигенцијата се носат на х-хромозомот. Бидејќи жените поседуваат две копии на х-хромозомот, а мажите само една, поверојатно е дека мајчините гени ќе бидат пренесени на децата.

Врската помеѓу расата и интелигенцијата

Генетските истражувања тврдат дека нема врска меѓу расата и општите когнитивни способности, а генетичарите истакнуваат дека минатото истражување, кое тврдело спротивно, било со недостатоци и не ги земало предвид социоекономскиот статус, нееднаквоста во образованието и другите влијанија на околината.

Фото: Pexels

[better-ads type='banner' banner='999' ]