Дали сте слушнале за јазикот на близнаците?

Истражувањата покажуваат дека „јазикот на близнаците“ всушност е создаден од едниот од нив што го моделира незрелиот пореметен говор на другиот, поради што и двајцата зборуваат погрешно, а притоа се разбираат меѓу себе.

0
67

Истражувањата покажаа дека близнаците/тројките се повеќе склони кон бавен развој на говорот и говорни и јазични нарушувања од другите деца, особено ако близнаците се родени предвреме или имале мала родилна тежина. Родителите на близнаци или тројки со бавен говор и развој на јазик често известуваат дека нивните деца зборуваат на свој јазик што е разбирлив само за нив.

„Јазикот на близнаците“, познат и како идиоглосија, долго време е во фокусот на истражувачите. Се чини дека близнаците имаат свој вокабулар, дури и граматика слична на странски јазик, што не ја разбира никој освен тие самите. Истражувањата покажуваат дека „јазикот на близнаците“ всушност е создаден од едниот од нив што го моделира незрелиот пореметен говор на другиот, поради што и двајцата зборуваат погрешно, а притоа се разбираат меѓу себе.

Без оглед на тоа како напредува развојот на говорот и јазикот на близнаците, родителите треба да обрнат посебно внимание на ова затоа што имаат двапати, а некогаш и трипати повеќе работа од другите родители! Најголемиот проблем, особено во презафатените семејства, е што родителите не успеваат да создадат доволно можности за индивидуална комуникација со секое дете, а ова е клучно за нивниот говорен јазик и општ развој.

Поголемо внимание на секое дете одделно

Поради поголемиот обем на работа и помалку можности да поминуваат време сами со секое дете, родителите често им се обраќаат на близнаците како целина, кажувајќи им кратки и директни реченици и не оставајќи можност за продолжен, богат дијалог помеѓу едно дете и родител. Покрај тоа, бидејќи близнаците често се натпреваруваат за вниманието и времето на мама или тато, тие  почесто употребуваат забрзан говор бидејќи се обидуваат да кажат што е можно повеќе. Како резултат на тоа, нивниот говор честопати е помалку разбирлив, не е течен и не е точен.

За да се поттикне развојот на говорот и јазикот на близнаци или тројки на најдобар можен начин, родителите треба да посветат повеќе индивидуално внимание на секое дете, односно да разговараат со секое дете одделно. Неопходно е да се бараат спонтани можности за да се направи ова неколку пати на ден.

Така на пример, при облекувањето на детето може да му се раскаже кратка приказна, да му се испее песна, родителот да игра со неговите прстиња или едноставно да зборува за она што тие двајцата го прават во тој момент. Кога играте со вашите близнаци (или тројка) или правите нешто заедно, обратете му се на секое дете одделно, не одеднаш, без оглед дали треба да го кажете истото двапати или трипати. На пример: „Марко, стави ја чинијата во мијалникот. Браво!“ „Лука, и ти стави ја чинијата. Браво!“

Создајте можности за повеќе интеракции и подолги дијалози со секое дете што е можно почесто. Таквите можности не се појавуваат сами во текот на напорниот ден, туку треба да се создадат. Неколку пати неделно можете да ги бањате децата одделно (едно дете ќе го бања мајката, друго таткото, трето бабата). Понекогаш едното дете може да остане со едниот родител дома и да си игра, а другиот родител за тоа време да го носи другиот близнак во продавница, итн. Многу е важно да ги искористите овие ретки можности да поминете време сами со вашето дете, и тоа не само за да го охрабрите неговиот говор, туку и поради емоционалната потреба на детето повремено да го прими целото внимание и време од родителот.

Вештини за двонасочна комуникација

Зборувајте за сè што правите, но обидете се да не го претворите тоа во монолог. Освен важноста на граматички правилно зборување пред детето и збогатување на неговиот вокабулар со нови зборови, детето треба да развие двонасочни комуникациски вештини, односно да води разговор во кој секој од соговорниците поставува прашања, размислува, одговара, се надоврзува на веќе кажаното.

Учете ги децата и за разговори во тројка, каде што секој внимателно слуша што зборуваат другите, трпеливо чека на својот ред и учествува во разговорот. Читањето приказна пред спиење и разговорот се идеални можности за смирено учење на повеќенасочни интеракции и комуникации.

Фото: Pixabay

loading...