Играчки со оброкот, да или не?

Утврдено е дека на децата на возраст од две до пет години може да се влијае да изберат здрава храна.

0
83

Со истражување е утврдено дека на децата на возраст од две до пет години може да се влијае да одберат здрава храна, на пример, оброк кој содржи супа, мешан зеленчук и млеко, доколку со оброкот им се подари играчка, особено ако станува збор за играчка од колекцијата која детето ја собира.

Други две истражувања покажале дека ако децата знаат дека со оброкот ќе добијат играчка што уште ја немаат, кај нив ќе се зголеми интересот за тој оброк и ќе го изберат оброкот однапред, без оглед на тоа за каква храна станува збор.

Фото: Pexels

loading...