Како се формираат белите дробови на бебето во матката?

Една од најважните работи што се случуваат во текот на бременоста е развојот на белите дробови кај бебето. Целосно развиените бели дробови се еден од клучните фактори потребни за живот надвор од матката.

0
56

Развојот на белите дробови на детето е бавен и сложен процес, но несомнено многу интересен. Само во последните недели од бременоста, бебето стекнува способност да дише самостојно, што ги прави предвремените раѓања опасни.

Процесот на развој на белите дробови зависи не само од белите дробови, туку и од интегритетот на респираторните мускули. Во внатрешноста на белите дробови се наоѓаат кесички исполнети со воздух наречени алвеоли, а за да можат да го пропуштаат воздухот да влегува и да излегуваат без застој, потребен им е тенок слој на течност кој се нарекува површинска активна материја.

Развојот на белите дробови на детето се јавува во неколку фази, од кои првата е појавата и растот на бронхиите. Овие структури се дел од дишните патишта и се одговорни за пренос на воздух од душникот во алвеолите и обратно.

Пред 34-тата недела, белите дробови не се подготвени да функционираат надвор од матката. Поради оваа причина, кога лекарите ќе ја откријат можноста за предвремено породување, мајките обично добиваат превентивен третман кој вклучува употреба на интрамускулни глукокортикоиди за да се поттикне побрз развој на белите дробови.

Благодарение на оваа супстанца, алвеолите не се загушуваат за време на процесот на струење на воздухот, така што идното бебе би можело да дише адекватно без потреба од вентилациска потпора.

Ова се различните фази на развој на белите дробови и опис на тоа како тие се однесуваат во различни недели од бременоста.

Ембрионална: Оваа фаза трае од третата до шестата недела. Матичните клетки почнуваат да формираат мали, слабо дефинирани структури кои ќе станат бели дробови во следните неколку недели.

Псевдогландуларна: Од 7-та до 16-тата недела, почнува да се развива бронхијално стебло, прво преку поголеми структури (главните бронхии), а потоа преку помали.

Канална: Оваа фаза трае од 17 -тата до 27 -та недела. Разгранувањето на дишните патишта почнува да станува се поспецијализирано, со формирање на мали алвеоларни кесички и некои површински активни материи.

Алвеоларна: Од 28-та недела натаму, се појавуваат повеќе алвеоларни кесички, откако ќе бидат подготвени поголемите структури на бронхијалното стебло. Овој процес е придружен со производство на површински активни материи.

Фото: Unsplash

[better-ads type='banner' banner='999' ]