Кога татковците им се мајки на своите деца

Егалитаризмот или концептот на еднаквост е денес многу популарен кога станува збор за грижата за детето. За да се спроведе мајките треба да ги избегнуваат познатите фрази: „пушти ме, јас ќе го направам тоа сама“ или „чекај да ти покажам како да го направиш тоа“.

0
279

Еве неколку предлози кои ќе ви помогнат верно да ги живеете вашите егалитарни вредности дури и по раѓањето на бебето. Имено, егалитаризмот или концептот на еднаквост е денес многу популарен кога станува збор за грижата за детето. Сепак, овој концепт на однесување на партнерите всушност треба да започне долго пред зачнувањето на бебето. На пример, купување венчални прстени заедно, преформулирање на некои традиционални делови од свадбената церемонија, сè до заедничко донесување на животни одлуки.

Кога станува збор за бременоста и раните фази на родителство, биологијата работи против нас. Обидете се како сакате, но сепак нема начин еднакво да ги споделите радостите и борбите околу носењето, раѓањето и доењето на детето. Ова се должности на една мајка.

Денес, лесно се преземаат некои стереотипни карактеристики и одговорности на другиот пол во секојдневниот живот. Мажите сега готват и ја перат сопствената облека; додека жените водат тимови на работа и си ги плаќаат сметките. Но, почнувајќи полека со бракот, а потоа и со раѓањето на деца, мажите и жените се враќаат во традиционалните родови улоги со цел да ги задоволат бараните потреби на нивните деца и домаќинства.

Мажите имаат тенденција да бидат ориентирани кон кариерата и да бидат насочени кон заштита и обезбедување на своите семејства, додека жените поминуваат повеќе време дома и се занимаваат со децата.

Доказ од пракса: мајките почесто од татковците го намалуваат работното време по раѓањето на децата, а жените со деца заработуваат значително помалку пари отколку жените без нив. Мајките прават непропорционални количини на домашни работи и се грижат за своите деца во споредба со татковците.

Еве неколку предлози кои ќе ви помогнат верно да ги живеете вашите егалитарни вредности дури и по раѓањето на бебето.

Егалитаризам во грижата за децата

И мајката и таткото треба да користат родителско отсуство поради раѓањето на детето – ако е можно.
За жал, многу малку мажи имаат можност да користат родителско отсуство.

Многу е важно првите неколку дена, ако не и недели, од животот на бебето – родителите да бидат заедно дома. Ова им помага да се поврзат со бебето, да воспостават партнерство како родители и да ги постават темелите за еднакви одговорности.

Жените мора да бидат внимателни за да ја избегнат оваа позната флоскула „пушти ме, јас ќе го направам тоа сама“ или „чекај да ти покажам како да го направиш тоа“. Таквото однесување вклучува убедувања и однесување на мајките кои всушност можат да ги спречат или ограничат татковците во заедничкото или егалитарно родителство.

Иако повеќето се согласуваат дека жените се природни „негуватели“ и по природа повеќе негуваат, егалитаријанците веруваат дека татковците можат да бидат подеднакво способни да го сторат тоа. Наместо да го „упатуваме“ сопругот како да го преслече, храни или држи нашето дете – да се повлечеме и да му дозволиме да создаде свој начин на грижа за детето. И на мажите и на жените им е потребна оваа слобода да разберат што им одговара на нив и на нивното бебе.

Изградете вистинско партнерство.

Грижата за децата и домаќинството треба да се засноваат на вистинско партнерство. Егалитаризмот може да биде особено тешко да се примени во првите месеци од родителството. Колку и да е рамноправен вашиот сопруг, тој не може да го дои вашето бебе! Но, не заборавајте на сите други споделени одговорности. Од средување на домот и грижа за поголемите деца до подготовка на вечера и перење на уште една тура алишта – ниедна задача не е „работа на мама“ или „работа на тато“. Вие сте тим во сè и заедно го водите својот дом. Ова е особено важно ако двајцата родители планираат да одржат стабилна кариера. Секој пар треба да разговара еден со друг и да се согласи за начинот на кој сака да ги споделува задачите.

Споделете го „менталниот товар“ на родителството.

Ментално оптоварување, емоционална работа, невидлива работа – сите овие термини ги опишуваат оние задачи што обично паѓаат на жените. Овие задачи честопати се занемаруваат затоа што не вклучуваат физичка, очигледна работа. Истражување на најдобрите производи за бебиња, планирање на семејни собири, закажување состанок на лекар, запомнување кога треба да се нахрани и да се преслече бебето, … Да се ​​биде главен извршен директор на проектот наречен „Нега на детето“ е навистина исцрпувачка задача за само една личност. Како нова мајка, често морате да научите да му задавате одредени задачи на вашиот сопруг и да му објасните како тој може да помогне и да учествува во ова ментално оптоварување. Сопрузите можат да симнат огромен товар од своите жени ако се засилат на ова поле.

Егалитаризмот како императив

Кога станува збор за бременост и родителство, биологијата бара жените да преземат некои улоги што мажите не можат. Општеството честопати само ни го отежнува ова со своите стереотипни принципи. Не смееме да дозволиме застарените очекувања од мајките и татковците да нè присилуваат на стереотипни родови улоги! Да се заземеме за прифаќање на активни и ангажирани татковци и мајки кои се рамноправни партнери во родителската работа. Дозволете ни да ги поддржиме сите жени и мажи кои носат заеднички одлуки што се најдобри за нивните семејства.

Фото: Pixabey

loading...