Интеракција плус: Најсовремени дијагностички методи и третмани за развивање на говорот кај децата со аутизам

До 12. септември во Здружениeто Интеракција плус ќе се вршат логопедски и дефектолошки прегледи за деца. 

0
548

Во периодот од 12.овој месец до 12.септември во Здружениeто Интеракција плус ќе се вршат логопедски и дефектолошки прегледи за деца.

Преку прегледите ќе се проценува: говорно-јазичниот развој на детето, изговорот на гласовите, флуетноста во говорот кај детето, читањето, пишувањето, психомоторниот развој кај детето, вниманието и концентрацијата.

Здружението Интеракција плус располага со најсовремени дијагностички методи преку кои се вршат: корективни третмани на гласовите во говорот, граматички вежби за формирање на правилна реченична структура, третмани за почетна стимулација на говорот кај децата, третмани за развивање на говорот кај децата со аутистичен спектар на нарушувања со помош на Pecks методот, Aba методот, окупациона и бихевиорална терапија.

 

[better-ads type='banner' banner='999' ]