Мажот е поздрав во брак во кој жената му приговара

Неодамнешна студија открила дека мажите кои се во „лош“ брак имаат понизок ризик од дијабетес од мажите кои се наоѓаат во среќен брак. Социолозите од Државниот универзитет Мичиген и Универзитетот во Чикаго ги прикажале резултатите од две големи истражувања кои се темелеле на нешто повозрасни брачни партнери. Дури 1.228…

0
521

Неодамнешна студија открила дека мажите кои се во „лош“ брак имаат понизок ризик од дијабетес од мажите кои се наоѓаат во среќен брак. Социолозите од Државниот универзитет Мичиген и Универзитетот во Чикаго ги прикажале резултатите од две големи истражувања кои се темелеле на нешто повозрасни брачни партнери. Дури 1.228…

Неодамнешна студија открила дека мажите кои се во „лош“ брак имаат понизок ризик од дијабетес од мажите кои се наоѓаат во среќен брак.

Социолозите од Државниот универзитет Мичиген и Универзитетот во Чикаго ги прикажале резултатите од две големи истражувања кои се темелеле на нешто повозрасни брачни партнери. Дури 1.228 двојки учествувале во анкетите – омажени жени и мажи на возраст помеѓу 57 и 84 години – кои на прашањата одговарале два пати – во 2005. и во 2010. Година. И двата пати на учесниците им биле поставувани прашања за нивниот брак и односн со сопружникот, а земени се и лабораториски примероци.

При знализирањето на добиените податоци истражуачите утврдиле дека добриот, односно, лошиот брак вијае на здравјето на сопружниците и на нивната  шанса да добијат ди јабетис. Жените кои пет години после првото тестирање рекле дека се наоѓаат во подобар брак имале помал ризик од дијабетес тип 13..

Она што  чудно и интересно е дека кај мажите се случило токму стпротивното. Оние мажи кои пет години после првото тестирање рекле дека се случило спротвното акот им се влошил о дека жените често се  zanimljivo jest da se kod muškaraca dogodilo suprotno. Оние мажи кои пет години после тестирањето рекле дека брао им се влошил и дека жените често им приговараат, имале исто така мал ризик од дијабетес тип 2, открива националната студија водена од страна на социолози од Државниот универзитет Мичиген.

„Студијата ја оспорува традиционалната претпоставка дека лошиот квалитет на бракот секогаш му штети на здравјето“, рекла Хуи Лиу, вонредна професорка по социологија на МСУ и главен истражувач. „Значи, понекогаш зановетањето е корисно.“

Дијабетесот е седма водечкапричина за смрт во САД. Повеќе од 29 милинои Американци имале дијабетес во 2012., односно  9,3% stanovništva.

Наведениот факт е ги збунила истражувачие и не им било сосема јасно како дошло до тоа ризикот за дијабетес да е поинаков кај мажите и жените во зависост од квалитетот на бракот во кој се наоѓаат. Лиу открила сличен феномен и кога станува збор за кардиоваскуларниот систем,

Исто така, истражувањето од 2011., во кој се анализирале 90 студии за бракот и здравјето, покажало дека слободните мажи и жени имаат во прогрес пократок животен век  од луѓето кои не се во брак.

Фото: Pihabey

[better-ads type='banner' banner='999' ]