Browsing Tag

врсничко насилство

Како да го научите детето да му се спротивстави на врсникот кој го малтретира?

Важно е малтретирањето да се сфати сериозно, а не само да се отфрла како нешто што децата треба да го „издржат“. Последиците можат да бидат сериозни и да влијаат на чувството на сигурност или самодоверба на детето. Во тешки случаи,…

Училиштето не може да го реши врсничкото насилство, научете ги децата на овие две стратегии

Децата се учат да ги разбираат децата кои користат насилни форми на однесување и да ги гледаат како човечки суштества кои немаат никаква моќ над нив, освен моќта што им ја даваат тие. Наместо да ги осудуваат агресивните деца и нивните…