Browsing Tag

Рет синдром

Најспецифичен симптом на Рет синдром е периодот на регресија на возраст од 1 до 4 години

Главните наоди кои укажуваат на оваа состојба се делумен или комплетен губиток на стекнатите целни моторни вештини на рацете, како и на стекнатиот говор, нестабилност во одењето до губиток на способноста за одење, и стереотипни движења со…