5 најдобри земји во светот за вработените родители

Повеќето од петте истакнати земји наведени во извештајот на Блумберг имаат уште еден заеднички фактор: секоја нуди пристапна и достапна, ако не и бесплатна грижа за децата во раното детство.

170

На вработените родители им е потребна сета помош што можат да ја добијат, а некои земји се подобри во давањето на истата од другите. Исланд, на пример, е една од најдобрите земји за вработени родители, според новиот извештај на Блумберг кој се осврнува на тоа како националните политики влијаат на квалитетот и достапноста на грижата за децата на вработените родители.

Исланд троши поголем процент од својот бруто домашен производ, речиси 1,8 отсто, на образование и грижа во раното детство, покажуваат податоците на ОЕЦД. Тоа ниво на инвестиција помага да се направи грижата за децата релативно прифатлива во Исланд, каде што родителите во просек трошат 5 отсто од својата заработка на грижа за децата. За споредба, САД трошат само 0,3 отсто од својот БДП на образование и грижа во раното детство, а родителите инвестираат приближно 19 отсто од заработката за грижата за децата.

Извештајот ги идентификува овие пет земји како извонредни примери за олеснување на финансискиот товар на вработените родители:

Исланд
Естонија
Германија
Канада
Нов Зеланд

Во 2021 година, Канада се обврза да потроши 22 милијарди долари во следните пет години за да ги намали трошоците за раното образование и грижата за децата. Таа држава цитираше истражување кое покажува дека секој долар потрошен за образование во раното детство дава економски принос до 2,80 долари. Слично на тоа, политиките на Исланд кои ги фаворизираат вработените родители се една од причините поради која земјата има највисока стапка на учество на жените на пазарот на трудот (82 проценти) меѓу земјите што ги следи ОЕЦД.

Повеќето од петте истакнати земји наведени во извештајот имаат уште еден заеднички фактор: секоја нуди пристапна и достапна, ако не и бесплатна грижа во раното детство. На децата во Естонија на возраст од 18 месеци до 7 години им е загарантирано место во градинка, додека на германските деца им е загарантирано место во градинка во рамки на програмата Кита. Нов Зеланд е исклучок во оваа смисла и градинките се сметаат за до некаде скапи. Но, земјата доби високи оценки за квалитетот на грижата и намалувањето на родовиот јаз во платите на само пет проценти, што е од корист за вработените мајки.

Повеќе