Изложеноста на тутун пред раѓањето и за време на детството може да го зголеми ризикот од дијабетес тип 2

Раната изложеност на тутун, за време на бременоста или во детството и адолесценцијата е силно поврзана со појава на дијабетес тип 2 подоцна во животот. Сепак, усвојувањето здрав начин на живот подоцна во зрелоста може да го ублажи ризикот од дијабетес тип 2, без оглед на раната изложеност на тутун.

224

Според новата сеопфатна опсервациска студија заснована на податоци од приближно 476.000 возрасни лица, раното изложување на тутун, без оглед дали станува збор за изложеност за време на бременоста или за време на детството и адолесценцијата, е силно поврзано со појавата на дијабетес тип 2 подоцна во животот.

Иако резултатите допрва треба да бидат подложени на стручна рецензија, тие биле претставени неодамна на годишните научни сесии на Американското кардиолошко здружение во Чикаго.

Важноста на спречувањето на изложеноста на тутун
Додека наодите покажуваат корелација наместо каузалност, придонесуваат за сѐ поголем број докази кои ја поврзуваат изложеноста на тутун со негативни здравствени исходи, особено кај лицата изложени во текот на годините на формирање.

Виктор Вензе Жонг, постар автор на студијата и професор на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Шангај Џиао Тонг, ја нагласува важноста од спречување на изложеност на тутун рано во животот, вклучувајќи го и периодот на бременоста, особено кај оние кои се генетски предиспонирани за дијабетес тип 2.

Понатаму, сугерира дека усвојувањето здрав начин на живот во зрелоста може да го ублажи ризикот од развој на состојбата кај лицата изложени на тутун за време на критичните развојни периоди.

Студијата се заснова на постојните сознанија за негативните здравствени последици од пушењето и изложеноста на тутун, кои вклучуваат различни болести како рак, срцеви заболувања, мозочен удар и дијабетес.

Истражувањата откриваат дека поединците кои почнуваат да пушат во детството се соочуваат со двојно поголем ризик од дијабетес тип 2, додека оние кои почнуваат да пушат како адолесценти или возрасни исто така покажуваат зголемен ризик во споредба со непушачите.

Покрај тоа, оние со генетска предиспозиција за дијабетес тип 2 се изложени на уште поголем ризик.

Изложеноста на тутун е поврзана со инсулинска резистенција

Д-р Роберт Екел, ендокринолог кој не е вклучен во студијата, за Medical News Today ја признава опсервациската природа на студијата, но го забележал нејзиниот потенцијал да го подобри разбирањето на врската помеѓу тутунот и дијабетесот тип 2. Тој ја нагласил важноста од препознавање на употребата на тутунот како потенцијал индикатор за ризик од дијабетес тип 2.

Иако каузалноста останува нејасна, изложеноста на тутун е поврзана со инсулинска резистенција, помеѓу другите фактори. Сепак, усвојувањето здрав начин на живот подоцна во зрелоста може да го ублажи ризикот од дијабетес тип 2, без оглед на раната изложеност на тутун.

И покрај падот на преваленцата на пушењето со текот на годините, тоа останува значаен јавно здравствен проблем. Напорите за намалување на стапките на пушење вклучија означување на производите, едукација на јавноста и регулаторни мерки.

Екел ја нагласува потребата пушачите, особено оние со генетска предиспозиција за дијабетес тип 2, да размислат да се откажат од пушењето за да го намалат ризикот. Ја нагласува важноста на промените во животниот стил за да се спречи прекумерното зголемување на телесната тежина и ефикасно да се справат со индивидуалните фактори на ризик.

Повеќе