Основите на инклузивното општество се поставуваат во училиштата

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ се застапува за инклузивно образование и придонесува кон вклучување на учениците со попреченост во редовните основни училишта. Училиштата претставуваат место каде децата можат да се дружат, растат и развиваат, да практикуваат емпатија и соработка и да ги поставуваат основите за идното инклузивно општество.

120

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ од 5 – 15 мај ќе ја реализира втората кампања за кревање на јавната свест за важноста на инклузивното образование и вклученоста на децата со попреченост во редовните основни училишта.

Како дел од кампањата изработени се три видеа со ученици, наставници и родители кои ги претставуваат клучните алки во инклузивното образование. Тие, преку испратените пораки, повикуваат на прифаќање, почитување на различностите и еднакви права за сите деца. Училиштата претставуваат место каде децата можат да се дружат, растат и развиваат, да практикуваат емпатија и соработка и да ги поставуваат основите за идното инклузивно општество. Инклузивната клима во училиштата овозможува секое дете да добие можност да го постигне својот потенцијал и да ги оствари своите цели и соништа.

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ се застапува за инклузивно образование и придонесува кон вклучување на учениците со попреченост во редовните основни училишта. Проектот е финансиран од Европската Унија, а го спроведуваат Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, Здружението за промоција и развој на инклузивното општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“, во соработка со Министерството за образование и наука.

Како дел од активностите, Проектот поддржува со месечни стипендии 470 ученици со попреченост, обезбедува обуки за наставниците и членовите на инклузивните тимови и за образовните асистенти од два ресурсни центри, како и туторска поддршка за учениците-стипендисти на проектот, а се реализираат и активности за подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата.

Повеќе