Ова се некои од најголемите предизвици со кои се соочуваат тинејџерите

Како што покажуваат податоците на Светската здравствена организација, генерално, шансите едно дете да малтретира друго се зголемува на возраст од 11 до 15 години, речиси во секоја земја. Тоа е форма на насилство што често е невидливо за родителите, наставниците, па дури и за непосредната околина на детето.

337

Понекогаш е тешко да се разберат децата кои се во фаза на постојани промени, какви што интензивно преживуваат токму тинејџерите. Меѓутоа, мора да запомниме дека и бевме на нивни години и ние моравме да се справиме со големите предизвици со кои сега се соочуваат тие.

Агресија и малтретирање

Како што покажуваат податоците на Светската здравствена организација, генерално, шансите едно дете да малтретира друго се зголемува на возраст од 11 до 15 години, речиси во секоја земја. Тоа е форма на насилство што често е невидливо за родителите, наставниците, па дури и за непосредната околина на детето.

Затоа е важно да се всадат вредностите на добрата комуникација кај децата уште од најмала возраст. Треба да ги научиме да управуваат со своите негативни емоции, како што се гневот и незадоволството, за да ја намалат или неутрализираат нивната склоност да ги вознемируваат другите. Дополнително, подигањето на свеста и јасното дискутирање за проблемите се неопходни за децата да созреат лично и социјално.

Неинхибирана сексуалност


Клучно е да се расправат некои прашања за сексуалноста во семејството. Така младите учат да бидат самоуверени, да развиваат чувство на самопочит и почит кон другите. Значи, сексуалното воспитување треба да започне уште во детството, но не треба да се одложува многу повеќе од 10 или 11 години.

Проблеми со алкохолот


На младите им е сѐ полесно да дојдат до алкохол, а неговото внесување може да има многу штетно влијание врз нивниот физички и емоционален развој. На овој тип на проблем често влијае околината, но постои и поголем ризик од пиење ако тинејџерот се развива и расне во небезбеден дом.

Зависност од технологијата

Младите поминуваат сѐ повеќе време пред екраните. Всушност, според студијата од 2021 година спроведена во Hospital de Cuba, постои растечка глобална загриженост за социјалната изолација предизвикана од овие уреди. Секако, тинејџерите треба да се поттикнуваат одговорно да ги користат социјалните мрежи и интернетот.

Потребата за независност


Тинејџерите многу ја ценат независноста и слободата, а наша одговорност е да ги научиме дека не е сè лесно да се постигне, ниту пак секогаш може брзо да се постигне. Слободата и независноста се поими кои треба многу добро да им се објаснат на тинејџерите бидејќи подразбираат справување со секојдневните проблеми, промени, трошоци и други одговорности. Затоа, важно е да им се всади свеста дека е клучно да работат напорно и да истраат во постигнувањето големи работи, за порано или подоцна да го напуштат семејното гнездо.

Повеќе