Browsing Tag

ЛБСЛ

Леукоенцефалопатија на мозокот и ʼрбетниот мозок со покачени лактати

Кај повеќето во почетокот на ова нарушување, во детството, почетниот развој е нормален. Повеќето деца почнуваат да одат во очекуваниот возрасен опсег, но многумина имаат потреба од помош при одење во текот на тинејџерските години или во…