Browsing Tag

Мијастенија гравис

Мијастенија гравис – прогресивна мускулна слабост

Мијастенија гравис претставувa заболување од автоимуна природа со прогресивна мускулна слабост, какo резултат на нарушувања во невромускулната спојка. Засегнати се мускулите на очите, мускулите за џвакање и мускулите на лицето, а поретко…