Загадувањето на животната средина може да влијае на здравјето на новороденчињата

Со децении, научниците работат на докажување на голем број врски помеѓу токсините од околината и одредени патолошки состојби. Меѓу најистакнатите последици од загадена средина се предвремено породување, мала тежина при раѓање и перинатална смрт.

181

Загадувањето е глобален проблем кој не познава граници, социјален статус или возраст. Сепак, некои луѓе се поподложни на неговите ефекти од другите, како што се бремените жени и нивните бебиња.

Со децении, научниците работат на докажување на голем број врски помеѓу токсините од околината и одредени патолошки состојби. Меѓу најистакнатите последици од загадена средина се предвремено породување, мала тежина при раѓање и перинатална смрт.

Затоа е важно да се знае како загадувањето влијае врз здравјето на бебињата за да се спречи изложеноста на овие штетни материи за време на бременоста.

Како загадувањето на животната средина влијае врз здравјето на мајката и детето?

За време на бременоста, мајката и фетусот се постојано изложени на токсини од животната средина и внатре и надвор од домот. Како и кај пасивните пушачи, мајката ги прима овие супстанции преку дишните патишта при секое вдишување. Плацентата прима голема количина од крвта на мајката наменета за фетусот. Така, покрај основните хранливи материи, бебето добива токсини кои циркулираат во телото на мајката и кои не можат да се исфрлат. Како резултат на тоа, штетниот ефект на загадувањето влијае и на двајцата.

Бремена жена и фетус: Два ранливи организми

Заради промените во бременоста, жените стануваат особено чувствителни на токсините од околината. Меѓу овие промени, го истакнуваме следново:

Зголемување на површината што доаѓа во допир со воздухот во белите дробови: ова му погодува на влезот на повеќе токсини од околината во телото на мајката
Природна склоност кон воспаление: го зголемува оптоварувањето на клетките и производството на сопствени отпадни производи
Намалена способност за отстранување на токсините: Останувајќи во телото на мајката, тие се распаѓаат и синтетизираат штетни соединенија, како што се слободните радикали.
Од друга страна, фетусот е во процес на развој на своите органи и секоја клетка во неговото тело се размножува со голема брзина. Ова ја зголемува чувствителноста на агресијата на животната средина и ѝ погодува на појавата на малформации во која било структура на телото.

Последици од загадувањето на животната средина за здравјето на новороденчињата

Иако постојат многу причини за овие здравствени проблеми, истражувачите проучуваат директна врска помеѓу нив и загадувањето на животната средина.

Предвремено породување

Некои податоци покажуваат дека глобалното затоплување и некои токсини од околината се поврзани со ризикот од предвремено породување, главно во потоплите сезони. Од друга страна, овој ризик се чини дека е уште поголем кај афроамериканските мајки со историја на астма или низок социо-економски статус. Затоа, тешко е да се одреди вистинската каузална врска помеѓу контаминацијата и предвременото раѓање.

Ниска родилна тежина

СЗО дефинира мала тежина при раѓање кога новороденчето тежи помалку од 2500 грама во времето кога ја напушта матката. Овој проблем влијае на повеќе од 20 милиони бебиња ширум светот, а неговата фреквенција се зголемува од ден на ден. Експертите веруваат дека една од можните причини за ова зголемување е токму загадувањето на животната средина.

Според неодамнешната лонгитудинална студија спроведена низ Шпанија, постои директна врска помеѓу изложувањето на одредени токсини од животната средина и ризикот од мала тежина при раѓање.

Слично на тоа, системски преглед објавен во 2020 година во списанието JAMA открил врска помеѓу ниската родилна тежина и изложеноста на озон, амбиенталната топлина и крутите честички ПМ2,5. Оваа студија ги анализира податоците од повеќе од 32 милиони американски новороденчиња. Конечно, истражувачите забележале значително зголемување на ниската телесна тежина по изложувањето на овие токсини.

Перинатална смрт

Перинаталната смрт се однесува на смрт на бебе во моментите пред, за време или по раѓањето. Во Соединетите држави, фреквенцијата е 1 од 160 раѓања, а во 30% од случаите причината не може да се утврди.

Експертите го поврзале овој исход со изложеноста на мајката на токсини од околината, како што се ПМ2,5 и озон. Според некои студии, ризикот од смрт од изложеност на овие токсини би можел да биде поголем доколку се појави во текот на третото тримесечје од бременоста.

Други проблеми во здравјето на децата

Децата кои се многу изложени на токсини од животната средина за време на бременоста се изложени на поголем ризик за некои од следниве здравствени состојби:

Респираторни инфекции во раното детство
Малформации на белите дробови
Астма во детството
Промени во структурата на церебралниот кортекс
Артериска хипертензија
Кардиоваскуларни заболувања во зрелоста

Загадувањето на животната средина и влијанието врз здравјето на луѓето

Од година во година расте нивото на загадување на животната средина. До неодамна ова беше проблем типичен за големите градови и развиените земји, но денес ги погодува сите.

Здравствените проблеми создадени од овие токсини ја зголемуваат потрошувачката на ресурси за здравствени и еколошки стратегии. Заради оваа причина, властите мора да им дадат приоритет на кампањите за превенција на здравјето.

Фото: Unsplash

Повеќе