Како да ги забележите знаците на нарцизам кај детето

Првата карактеристика на нарцисоидно дете е себичното однесување. Ако детето се става себеси пред сè друго, следете го неговото однесување.

284

Воспитувањето е предизвик. Родителите мора да внимаваат на однесувањето на нивните деца и да го поправат ако е несоодветно. Нарцисоидноста е една од особините што децата можат да ја земат од другите и да ја имитираат. Иако нарцизмот кај детето генерално не е проблем, доколку не се контролира и коригира може да го загрози неговиот социјален живот и однесување.

Во продолжение дознајте кои особини покажуваат дека детето има нарцисоидна особина.

Секогаш се става себеси на прво место

Првата карактеристика на нарцисоидно дете е себичното однесување. Ако детето се става себеси пред сè друго, следете го неговото однесување.

Недостаток на емпатија

Децата обично се невини, а ако се нарцисоидни, ќе им недостига емпатија. Тоа значи дека нема да имаат почит кон другите и секогаш прво ќе се грижат за себе. Доколку ова однесување не се коригира на рана возраст, постепено ќе се одрази на семејните односи, а подоцна и на општествениот живот на детето.

Чести изливи на гнев и бес

Иако бесот не е невообичаен кај децата, тие се почести во случаи на нарцизам. Таквите деца го користат гневот и бесот како одбранбен механизам за да ги докажат своите ставови и желби.

Секогаш бараат внимание

На децата им треба внимание, но по одредена возраст го надминуваат тоа. Меѓутоа, тоа не е случај со нарцисоидните деца. Тие имаат прекумерна потреба другите да им се восхитуваат и не толерираат да бидат игнорирани, намерно или ненамерно.

Секогаш ги омаловажува другите

Нарцисоидните деца се горди и чувствуваат дека се совршени, па со презир гледаат на другите. Тие секогаш се обидуваат да ги омаловажат другите за да ја воспостават својата доминација и да покажат супериорност.

Што можат да направат родителите?

За да се поправат нарцисоидните особини кај детето, родителите мора да бидат трпеливи. Ова понекогаш може да биде тешко бидејќи однесувањето на вашето дете може да ве повреди, но мора да се сконцентрирате на тоа да го смените. Разговарајте со вашето дете за емпатијата. Однесете го во дом за напуштени деца или во дом за стари и изнемоштени лица. Исто така, разговарајте со вашето дете за важноста на човечките вредности. Раскажувајте му приказни во кои себичноста и горделивоста ги доведуваат ликовите до неуспех.

Повеќе