Како да се изгради доверба меѓу родителите и децата?

Детскиот психолог, едукаторка за воспитување и мајка, Џејми Блох, открила седум начини на кои
таа самата развива почит и доверба со своите деца, а родителите кои ги применуваат можат да ја постигнат истата цел.

113

Секојдневно се поврзуваме со луѓето. Без разлика дали се тоа нашите деца, пријателите,

семејството или колегите од работа. Некои врски се подлабоки и поповрзани од другите. Кога

односите што ги имаме дома со нашите деца се градат врз основа на взаемна почит и доверба, тоа

не само што создава силни семејни врски, туку и многу им помага на детската самосвест и чувство

на припадност.

Детскиот психолог, едукаторка за воспитување и мајка, Џејми Блох, открила седум начини на кои

таа самата развива почит и доверба со своите деца, а родителите кои ги применуваат можат да ја

постигнат истата цел.


Давање слобода на децата да пробуваат нови работи.

Разговор соодветен на нивната возраст

Слушање и покажување интерес за она што ги интересира.

Потврдување и признавање на нивните емоции и сочувствување со нив.

Комуницирање и објаснување на донесените одлуки.

Давање простор за автономна, независна и креативна игра.

Семејно поврзување преку игра која е насочена кон нивните интереси.

„Кога односите што ги имаме дома со децата се градат на взаемна почит и доверба, се создаваат

силни семејни врски. Темелите на позитивниот однос меѓу родителите и децата се градат на

отворена комуникација, активен процес на решавање конфликти и афирмација на безусловна

љубов. Запомнете, не е важно колку години има вашето дете, можете да започнете со овие навики

додека се на која било возраст“, ​​заклучува психологот.

Повеќе