Најдобри новогодишни подароци за младите родители

Маица-кенгур, чанта-количка, дојка за шише, сет за кашички, банана за запчињата

107

Сестра ви е бремена, сосетката, пријателката, колешката…не знаете што да ѝ купите, а се ближи Нова година?

Еве нешто практично, потребно, модерно, што ќе го користи секој ден, а ќе биде подарок и за двајцата родители и за бебето.

Ова се 10 најпопуларни помагала за младите родители по изборот на INSIDER parenting:https://web.facebook.com/v2.11/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df280437582fd79%26domain%3Dmajkaidete.mk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fmajkaidete.mk%252Ff3478375c515bf4%26relation%3Dparent.parent&container_width=696&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finsiderparenting%2Fvideos%2F482264222155353%2F&locale=mk_MK&sdk=joey&width=696

Повеќе