Основците во Германија сѐ послабо сметаат, читаат, пишуваат

Истражувањето што го спроведе националниот Институт за развој на квалитет во образованието во 1.400 училишта во Германија покажало дека 18 до 30 отсто од учениците од четврто одделение не ги исполниле основните стандарди за познавање на германскиот јазик. 

137

Учениците во четврто одделение од основните училишта во Германија сѐ почесто имаат проблеми со читањето, математиката, пишувањето. Тоа е заклучокот од истражувањето што го спроведе националниот Институт за развој на квалитет во образованието во 1.400 училишта.

Алармантен податок е дека 18 до 30 отсто од учениците од четврто одделение не ги исполниле основните стандарди за познавање на германскиот јазик. Знаењето на учениците било подобро пред пет, па и десет години, покажуваат податоците од истражувањето.

Како причина за влошувањето на знаењето на учениците од четврто одделение, авторите на студијата го наведоа предолгото затворање на училиштата за време на пандемијата со коронавирусот.

Повеќе