Усогласување на семејните односи по раѓањето на детето

Како што децата стануваат родители, а родителите стануваат баби и дедовци, така се случуваат и значајни промени во семејните структури.

128

Различните мислења и очекувања од бабите и дедовците може да го комплицираат односот меѓу новите родители, особено кога бабите и дедовците се обидуваат да влијаат на одлуките за родителство кои се во спротивност со ставовите на родителите.

Периодот по раѓањето на детето вклучува интензивни разговори, особено за оние кои првпат стануваат баби и дедовци.

Како што децата стануваат родители, а родителите стануваат баби и дедовци, така се случуваат и значајни промени во семејните структури.

Овие промени бараат преориентација на идентитетот, каде воспоставените односи родител-дете еволуираат во динамика баба – дедо-родител.
За време на овие трансформативни промени, може да настанат конфликти и тензии додека секој се прилагодува на своите нови улоги и одговорности.

Редефинирањето на односите може да доведе до недоразбирања и несогласувања додека секој поединец се движи во непозната семејна динамика.

Вообичаеното сценарио вклучува страна која нуди несакани совети за практиките за нега на бебето.

На пример, новопечената мајка може да одлучи исклучиво да дои врз основа на нејзиното истражување и консултација со нејзиниот педијатар.

Меѓутоа, нејзината свекрва, која ги воспитувала своите деца во ера која ја нагласувала исхраната со адаптирано млеко, честопати би можела да предложи бебето да се дохранува со вештачко млеко.

И покрај новите објаснувања и уверувања, упорните сугестии на бабата може да доведат до фрустрација и стрес.

Ова ја нагласува важноста од поставување јасни граници и отворена комуникација за одржување на семејната хармонија.

Совети за воспоставување здрави граници
Еве неколку совети за новите родители.

Поставете јасни граници
Клучот е да поставите јасни граници кои ја имаат за приоритет вашата нова семејна единица за време на раното родителство.

Ова помага да се дефинираат улогите во семејството и укажуваат кои односи се најважни.

Делотворно комуницирајте

Изразувањето на вашите преференции и ограничувања за новите баби и дедовци е предизвик, но е од суштинско значење.

Како родители, важно е да ги потврдите вашите одлуки за стиловите на воспитување и нивото на вклученост што го сакате од членовите на поширокото семејство.

Размислете за стиловите на родителство
Размислете за вашето воспитување и одлучете кои аспекти да ги задржите или промените додека ги прифаќате новите концепти на родителство.

Прифатете дека несовршеноста е дел од родителството и фокусирајте се на она што е најдобро за вашето дете во соработка со вашиот партнер.

Изградете разбирање
Вклучете се во отворен дијалог со членовите на поширокото семејство за да поттикнете меѓусебно разбирање и почит.

Слушајте ги нивните грижи, признајте ги нивните намери и обидете се да најдете заеднички јазик заснован на заеднички интерес за добросостојбата на детето.

На пример, ако бабите и дедовците често ве посетуваат ненајавено, тоа може да ја наруши семејната рутина.

Во такви случаи, поставувањето јасни и почитувани граници може да биде ефективно. Можете да кажете:

Ја цениме вашата желба да се вклучите и да поминете време со бебето.

Сепак, мора да одржуваме предвидлив распоред за неговата благосостојба.

Можеме ли да организираме редовни часови за посета кои ќе ни одговараат на сите?
Овој пристап покажува благодарност за нивната вклученост, додека цврсто ги воспоставува неопходните граници, негувајќи однос со почит и љубов.

Повеќе