Кога детето почнува да реагира на своето име?

Голем страв и загриженост кај родителите предизвикува кога детето не реагира на спомнувањето на своето име, најмногу затоа што овој „симптом“ е поврзан со аутизмот.

922

Секое дете се развива со свое темпо, па така некои побрзо „се запознаваат“ со името што го носат, а на некои им треба повеќе време. И покрај фактот дека сето ова во принцип го знаат, повеќето родители сѐ уште се многу загрижени дали нивното дете се развива правилно.

Голем страв и загриженост е и случајот кога детето не реагира на спомнувањето на сопственото име, најмногу затоа што овој „симптом“ е поврзан со аутизмот. По правило, тоа треба да реагира на своето име долго пред да почне да зборува. Тоа најчесто се случува во периодот кога почнува да забележува предмети околу себе, што е приближно во седмиот до десеттиот месец од животот.

Сепак, многу мајки тврдат дека бебето почнало да одговара на своето име многу порано, понекогаш и пред шестиот месец од животот. Лекарите велат дека во овие случаи тоа е само реакција на мајчиниот глас. Оттаму напоменуваат дека нема причина за загриженост сѐ додека овој одговор е во наведените временски рамки, оптимално во периодот од 7-10 месеци, па дури и до една година.

Лекарите забележуваат и дека колку побрзо родителите почнат да го викаат бебето по име, толку побрзо ќе почнат да го изговараат, а потоа и да има адекватна реакција на нивното име. Затоа ги советуваат младите родители во секоја прилика да го викаат своето дете по име. Исто така, треба да се трудат што почесто да ја менуваат јачината на гласот, да зборуваат гласно, да шепотат, да му довикуваат со нежен, но и цврст глас. Изразите на лицето не треба да бидат исти. На овој начин, бебето ќе научи да реагира на различни интонации и подобро ќе разбере дека името што го кажува родителот е нејзино.

Зошто бебето не реагира на неговото име?

Ако детето не реагира на неговото име во рок од една година, тогаш може да има некој од следниве проблеми:

проблеми со слухот

слабо развиена вештина на комуникација.

Како да го научиме детето да се одзива на неговото име?

Почнувајќи од 3-4 месеци, бебето мора да биде запознаено со неговото име. Обидете се да му дадете до знаење дека тој збор е тоа самото. А еве како да го направите тоа…

Кога на детето му покажувате разни предмети, секогаш изговарајте го нивното име, а потоа вперете го прстот кон бебето и кажете го нејзиното име. Избегнувајте да го нарекувате нагалено, нарекувајќи го сонце, љубов, среќа итн. Кога сакате да го земете во раце, прво повикајте го по име, па почекајте ја реакцијата. Повторно, обидете се да му се обраќате по име што е можно почесто.

Ако бебето и по една година не реагира на своето име, тогаш родителите треба да се јават кај докторот кој ќе ја даде дијагнозата.

Повеќе