Социјалните мрежи се делумно одговорни за падот на емоционалната интелигенција на младите

Авторите на студијата сметаат дека драстичното зголемување на користењето на социјалните мрежи кај младите е одговорно за барем дел од падот на нивото на емоционалната интелигенција.

703

Емоционалната интелигенција на младите значително опаднала во последните две децении, покажала голема студија објавена во најновото издание на Journal of Personality. Станува збор за мета-анализа (анализа на збир на претходни студии) која покажува дека во периодот од 2001 до 2019 година, нивото на емоционална интелигенција кај студентите во западниот свет е намалено, пишува Psychology Today. Мета-анализата опфатила 70 студии и околу 17.000 предмети.

Емоционалната интелигенција се состои од четири фактори: ментална благосостојба, самоконтрола, чувствителност и дружељубивост.

Студијата покажала дека со текот на времето се намалиле три елементи на емоционалната интелигенција: менталната благосостојба, самоконтролата и чувствителноста.

Забележана е врска помеѓу пристапот до технологијата и менталната благосостојба и самоконтролата.

Што е емоционална интелигенција?

Емоционалната интелигенција е сложен концепт кој се состои од четири фактори: чувство на среќа, самоконтрола, чувствителност и дружељубивост. Менталната благосостојба вклучува позитивен став кон себе, како и чувство на среќа и оптимизам. Самоконтролата е способност да се контролираат чувствата, вклучувајќи ги емоциите, стресот и инстинктите. Чувствителноста ги вклучува вештините за поврзување со другите – согледување на сопствените и туѓите емоции, како и чувство на емпатија. Друштвеноста е способност да се комуницира ефективно, да се влијае на другите и да се градат социјални мрежи.

Студијата покажала дека во последните две децении има значително опаѓање на емоционалната интелигенција изразена преку три фактори – психолошка благосостојба, самоконтрола и емоционалност. Авторите на студијата, исто така, спровеле дополнително истражување што укажува дека во секоја од земјите опфатени со анализата, зголемениот пристап до технологијата е поврзан со пониски нивоа на ментална благосостојба и самоконтрола.

Авторите на студијата сметаат дека драстичното зголемување на користењето на социјалните мрежи кај младите е одговорно за барем дел од падот на нивото на емоционалната интелигенција. „Директната комуникација очи во очи овозможува поголема емоционална блискост и приврзаност во споредба со онлајн комуникацијата, што е проблематично за луѓето кои ја замениле директната комуникација со оваа другата. Општествените промени во последните две децении може да бидат одговорни за „генерациски пад на емпатијата и зголемување на инциденцата на симптомите на депресија и анксиозност“, како и „зголемени нарушувања на расположението, самоубиствени идеи и обиди за самоубиство“.

Иако методологијата на оваа студија не дозволува воспоставување на причинско-последична врска, авторите тврдат дека социјалните мрежи довеле до „зголемена осаменост, како и тренд на меѓусебно споредување и завист меѓу врсниците“. Научниците додаваат дека други фактори како академскиот стрес и нестабилната семејна атмосфера можат дополнително да влијаат на падот на емоционалната интелигенција. „Наоѓањето на шема на опаѓање на нивоата на ментална благосостојба, самоконтрола и чувствителност е многу важно за спречување на проблеми со менталното здравје“, велат авторите на студијата.

Повеќе