Browsing Tag

оруѓување

5 техники на манипулација над детето што ги спроведуваат родителите отуѓувачи и нивните семејства

Совршени родители не постојат, но родителот и не мора да биде совршен за детето да има право да контактира со него. Но, за жал, постојат родители - отуѓувачи и отуѓени деца