Зошто се во пораст ХИВ инфекциите кај девојчињата? Само во 2022 година, 99.000 смртни случаи се поврзани со СИДА

Светската здравствена организација (СЗО) проценува дека без подобар пристап, 50% од децата со ХИВ нема да преживеат две години

288

Во неодамнешниот глобален преглед кој го спровел УНИЦЕФ забележано е дека иако вкупната инциденца на ХИВ во светот е намалена, кризата опстојува меѓу адолесцентните девојчиња и децата во различни региони.

Само во 2022 година, 99.000 смртни случаи се припишуваат на причини поврзани со СИДА или стадиум 3 на ХИВ, при што најпогодени се Источна и Јужна Африка, а потоа следат Западна и Централна Африка, Источна Азија и Пацификот, Латинска Америка и Карибите и Јужна Азија.

Извештајот нагласува значителен диспаритет во пристапот до третман за ХИВ за децата во споредба со возрасните во погодените области.

И покрај тоа што сочинуваат само 7% од оние кои живеат со СИДА, луѓето на возраст од 0-19 години се одговорни за 15% од сите смртни случаи од оваа болест.
Недоволната достапност на антиретровирусни лекови соодветни на возраста и предизвиците во дијагностичките процеси дополнително ги попречуваат напорите за справување со кризата, особено во земјите со низок и среден приход.

Непропорционалното влијание врз адолесцентните девојчиња и младите жени во субсахарска Африка се припишува на различни меѓусебно поврзани фактори на ризик, вклучително и рано започнување на сексуална активност, меѓугенерациски сексуални односи, висока социо-економска ранливост, трансакциски секс, рани бракови, ниско ниво на образование , родно поврзана нерамнотежа на моќта, насилство и недостаток на достапни услуги за адолесцентите и младите.

Без подобар пристап до дијагноза и третман, 50% од децата нема да преживеат две години

Џенифер Арни, виш технички советник во FHI 360, изјавил за Medical News Today дека сексуалното насилство, особено насилството од интимниот партнер, ги става младите жени на зголемен ризик од ХИВ. Понатаму, д-р Тетјана Васиљева забележува дека преваленцата на ХИВ кај адолесцентните девојки и младите жени е повеќе од три пати поголема отколку кај мажите на иста возраст.

Извештајот ја нагласува потребата за подобрен пристап до дијагноза и третман, особено за децата, бидејќи ХИВ значително влијае на нивните млади имунолошки системи. Светската здравствена организација (СЗО) проценува дека без подобар пристап, 50% од децата со ХИВ нема да преживеат две години, а 80% нема да го доживеат својот петти роденден. Повеќе од 90% од случаите на ХИВ во детството се резултат на пренос од заразена мајка за време на бременост, породување или доење.

И покрај предизвиците, постои надеж во форма на медицински напредок. Инхибиторот на интегразата долутегравир (ДТГ) се покажал ветувачки во испитувањата и може да се даде на пациенти со ХИВ на возраст од четири недели. Децентрализираната дистрибуција на третман и стратегиите за далечинско обезбедување услуги се покажале како успешни, иако остануваат предизвици во спроведувањето на овие решенија поради ограничувањата на ресурсите.

Повеќе