Хрватчињата ќе учат да си прават здрави оброци, да поправаат чевли, да пружаат прва помош…

Главната цел на новиот предмет кој од септември ќе се воведува во хрватските основни училишта е да го подобри психомоторниот развој на децата преку искуствено учење во конкретни ситуации притоа развивајќи низа животни вештини неопходни за успешно функционирање во бројни средини.

114

Подготвување здрави оброци, креирање план за потрошувачка, пружање прва помош, едноставни поправки на чевли и облека се дел од вештините што учениците во хрватските основни училишта треба да ги научат во рамки на предметот „Практични вештини“, чија нацрт-наставна програма е во фаза на разгледување.

Практични вештини е еден од новите предмети што ќе се изучуваат од есен во училиштата во Хрватска кои се избрани за експерименталната програма Основното училиште како целодневно училиште – Светот и јас, Информации и дигитални компетенции, општество, заедница и природа.

Главната цел на предметот кој според нацртот на наставната програма е 35 часа годишно, е да го подобри психомоторниот развој на децата преку искуствено учење во конкретни ситуации притоа развивајќи низа животни вештини неопходни за успешно функционирање во бројни средини.

Три домени
Ќе се изучува во првите четири одделенија од основното училиште, а опфаќа три домени: Создади и дејствувај, Технологијата околу нас и Квалитет на живот.

Доменот Создади и дејствувај, се вели во нацртот, ја вклучува практичната работа на учениците за изработка на креации од достапни материјали користејќи различни техники на работа (на пример: сечење, спојување, виткање, моделирање, обликување).

Дел од Техниките околу нас се однесуваат на запознавање со техниката и технологијата, а учениците ќе ги запознаат додатоците, алатките и уредите што ги користат и ќе ги развијат вештините за нивно користење и едноставни поправки.

Доменот за квалитет на живот се фокусира на развојот на основните вештини за грижа за себе и за другите. Учениците ќе демонстрираат употреба на додатоци, алатки и уреди за одржување на лична хигиена и хигиена во просторијата, начини на пружање прва помош, начини на организирање и поминување на времето и подготовка на храна.

Во рамките на овој дел, посебно внимание ќе се посвети на едукацијата на учениците за учество во сообраќајот во различни улоги: како пешак, патник во автомобил и јавен превоз и возач на велосипед или скутер.
Учениците ќе се запознаат со примери и можности за одржлива потрошувачка, штедливост и вложување пари, како и важноста од рационално трошење пари. Според нацртот, кој е на јавна консултација до 23 мај, секој наставник ќе може да ја дизајнира имплементацијата на наставната програма во наставата според интересите на своите ученици, во согласност со условите за работа и спецификите на училиштето и локалната средина.

Така, според препораките во нацрт-наставната програма, учениците ќе можат да научат, на пример, со шиење и други постапки да изработуваат хранилки за птици, играчки од различни материјали, оригами, кукли од стари чорапи и слично. Тие треба да научат да склопуваат модели и макети со завртки и навртки (пластика, метал, дрво) и да користат алатки за монтажа (шрафцигери, клучеви, итн.) на безбеден начин, да го заштитат металот со бојадисување и дрвото со заштитни средства (бои и лакови, заштита на облека и обувки).

Одржувањето лична хигиена (на пр. правилно миење раце, четкање заби) и послужување здрав оброк од разновидна храна (компот, салата, палачинки од здрави намирници) се исто така вештини што учениците треба да ги стекнат во рамки на предметот Практични вештини.

Меѓу другото, тие ќе научат да обележуваат кутии за одреден вид отпад и да го фрлаат отпадот според видот во направените кутии, едноставни поправки на облеката и обувките и да пружат прва помош (повикување итна помош, мерење на телесна температура, дезинфекција и превивање на рани, нанесување ладни облоги, имобилизација итн.).

Повеќе